Śluby za granicą

To może być kaprys albo konieczność. Zależy czym się kierujemy decydując na ślub za granicą. Warto wiedzieć, że o możliwości zawarcia związku małżeńskiego decyduje w stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste. Natomiast forma jego zawarcia podlega prawu państwa, na terytorium którego jest ono zawierane. Tym samym – małżeństwo zawierane poza granicami Polski jest ważne, jeśli zachowana zostanie forma wymagana przez prawa ojczyste obojga małżonków.

1978013Polscy obywatele mogą zawrzeć związek małżeński za granicą przed duchownym, urzędnikiem stanu cywilnego lub polskim Konsulem, przy czym ten ostatni może udzielić ślubu wyłącznie obywatelom polskim. Potrzebne jest tu podanie o wydanie zaświadczenia, dokumenty stwierdzające tożsamość, odpisy skrócone aktu urodzenia, zapewnienie, że nie wiadomo nam o jakichkolwiek okolicznościach, które uniemożliwiają zawarcie małżeństwa, (warunkiem udzielenia ślubu jest podpisanie takiego zapewnienia na miesiąc przed datą ślubu przed Konsulem, bądź w USC ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce), a także dowód ustania lub unieważnienia poprzedniego małżeństwa. Pamiętać trzeba również o opłacie konsularnej. Obecność Konsula i 2 świadków jest wymagana do tego, aby złożyć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński. Aby było ważne, po jego zawarciu należy uzyskać wpis o ślubie do polskich akt. Ślub cywilny można również zorganizować przed zagranicznym urzędnikiem stanu cywilnego. Zazwyczaj wymagane dokumenty to:

ważny paszport, odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o braku prawnych przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, stan cywilny. Podczas samej ceremonii słowa przysięgi muszą być wypowiadane w języku dla obu stron zrozumiałym. W przypadku natomiast ślubu kościelnego rytuał jest bardzo podobny do tego, który odbywa się w Polsce. slub_01Ma on rację bytu tylko w kraju, który ma podpisany konkordat ze Stolicą Apostolską i w którym wyznawana przez narzeczeństwo religia jest powszechnie uznawaną. Po zgodzie proboszcza z własnej parafii, są zapowiedzi, wizyty w poradni rodzinnej oraz uczestniczy się w naukach przedmałżeńskich. Rzeczą dodatkową jest obowiązek zwrócenia się do polskiej placówki dyplomatycznej z prośbą o koordynaty do polskiego księdza. Proboszcz polskiej parafii wystawia tzw. Delegację. To dokument określający właściwą parafię poza granicami, w której odbędzie się ślub. Reszta niezbędnych dokumentów jest podobna jak przy ślubie w kraju.

Z kolei po zawarciu małżeństwa za granicą należy złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego o umiejscowienie aktu stanu cywilnego – osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, Konsula lub poczty.