Jak przygotować się do ślubu kościelnego?

Tu właściwie musimy powiedzieć o dwóch rodzajach ślubów, które zawiera się w kościele. Pierwszy, to typowy ślub kościelny, którego udziela kapłan. Ceremonia odbywa się najczęściej w parafii panny młodej, ale tej zasady nie trzeba do końca przestrzegać. Trzeba tylko uzyskać zgody swoich proboszczów na to. Zawarty podczas ceremonii związek małżeński nie ma jednak mocy prawnej. Takową zaś posiada ślub konkordatowy, który jest ślubem cywilnym i kościelnym w jednym. Po zgłoszeniu się (najlepiej kilka miesięcy wcześniej) do proboszcza parafii, w której zamierzamy wziąć ślub, zostajecie skierowani na nauki przedmałżeńskie i do poradni rodzinnej. shutterstock_40131631mCo najmniej 3 miesiące przed ceremonią musicie już potwierdzić w biurze parafialnym swoją decyzję. I wówczas księdzu dostarcza się: świadectwo bierzmowania i świadectwo chrztu (oba dokumenty muszą być wystawione nie dalej niż trzy miesiące przed wizytą w kancelarii). Ponadto: zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego lub zaświadczenie o bieżącym uczestnictwie w takim kursie, a także dowody osobiste oraz dane świadków. Te wszystkie „papiery” są niezbędne do sporządzenia tzw. protokołu przedślubnego oraz dania tzw. Zapowiedzi, które będą ogłaszane przez dwa tygodnie w parafii obojga narzeczonych (jeśli tak nie jest – to sami musicie zadbać o ten fakt w swoich parafiach). Kolejnym krokiem jest otrzymanie kartki do spowiedzi, którą trzeba przedłożyć spowiednikowi do podpisania. Na trzy miesiące (nie wcześniej) przed ceremonią należy zgłosić się do z dowodami i skróconymi odpisami aktów urodzenia do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam trzeba złożyć prośbę o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Taki dokument jest ważny trzy miesiące. Wówczas też podaje się nazwisko, które będzie nosiła żona i dzieci z tego związku.

DSC_2893-5-1000pxAkt ślubu spisuje się na tydzień przed ceremonią. I znowu udzielającemu błogosławieństwa trzeba dostarczyć kolejne dokumenty. A są to: zaświadczenie o odczytaniu w rodzimych parafiach obojga narzeczonych zapowiedzi o ślubie, potwierdzenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej oraz zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Do tego dorzucamy jeszcze

zaświadczenia o dwóch spowiedziach odbytych po spisaniu protokołu oraz na dzień przed ślubem. W najważniejszy, dniu natomiast podpisujecie (wraz ze świadkami) zgodę na skutki cywilno-prawne małżeństwa konkordatowego. Ksiądz składa swój podpis dopiero po zaślubinach. Następnie ma 5 dni na to, aby przesłać komplet dokumentów do USC, w którym sporządza się akt ślubu. Jeśli nie ma żadnych przeszkód, to po 2 tygodniach akt małżeństwa jest już do odbioru.