Jak przygotować się do ślubu cywilnego?

Moc prawną mają tylko dwa rodzaje ślubów: cywilny i konkordatowy. Pierwszy z nich najczęściej narzeczeni zawierają w miejscu zamieszkania lub zameldowania. Najpóźniejszy termin, aby powiadomić Urząd Stanu Cywilnego o swoich zamiarach, mija 31 dni przed datą ślubu. A po zgłoszeniu tego faktu należy dopełnić już formalności w postaci opłaty skarbowej, okazać dowody tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty: pisemne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa oraz oświadczenie o tym, jakie nazwiska będą nosić po ślubie dzieci. A potem czas już na wskazanie świadków. Mogą to być osoby dowolnej płci, mówiące po polsku (lub z pomocą tłumacza przysięgłego), obowiązkowo pełnoletnie. Ich zadanie to stawienie się w dniu ślubu z dowodami osobistymi i obrączkami. Lepiej więc, aby były to naprawdę sprawdzone osoby 

slub-cywilny-wroclawŚlubu udziela kierownik USC. W ceremonii oprócz samych zainteresowanych udział biorą oczywiście świadkowie oraz zaproszeni goście. Zadaniem urzędnika jest krótkie poinstruowanie młodej pary jaką rolę w życiu pełni rodzina jako podstawowa komórka społeczna, a następnie przedstawia formułkę, w której narzeczeni deklarują chęć zawarcia związku małżeńskiego. Przysięgę wieńczy informacja kierownika USC, że małżeństwo zostało zawarte, a jego przypieczętowaniem są obrączki. Sama uroczystość nie trwa więc długo, bo tak naprawdę około 15-20 minut. Dopełnieniem formalności są jeszcze podpisy na akcie małżeństwa – począwszy od Państwa Młodych, a skończywszy na świadkach i urzędniku. No i przychodzi czas na życzenia: od kierownika USC, świadków oraz zaproszonych gości. Za pomyślność nowożeńców wznoszony jest również toast, a pamiątką jest wspólna fotografia wszystkich uczestników tego wydarzenia.